בדיקת צנרות ניקוז מי דלוחין ושופכין

בדיקות נוספות המומלצות לעשות בעת איתור נזילה הן בדיקות לקופסאות וצנרות הניקוז.

כמו כן, יש לבדוק גם צנרות ראשיות המובילות אל שוחות העירייה ובבתי קרקע גם את השוחות הפרטיות. כמו כן יש לבדוק את אביזרים המחוברים אליהם כגון כיורים, אביק אמבטיה, צינורות ג'קוזי וכדו'...

שיפועי הקווים, בדיקות עומסים לקו וצילומי פנים צנרת אלו נתונים שיש לאבחן.

הצפה ניקוז.jpeg
צילום ביוב.jpeg